Overige informatie en vragen

Vragen en onduidelijkheden

Wij proberen onze website zo duidelijk mogelijk te maken en onze aanbiedingen ook duidelijk en zo waarheidsgetrouw mogelijk weer te geven. Het is echter niet eenvoudig om alle informatie geheel en voor iedereen duidelijk weer te geven. In geval van twijfel, een mogelijke fout aan onze kant, of als u iets ziet dat u niet duidelijk is, neem dan rustig contact met ons op, bij voorkeur telefonisch of in de winkel. De contantgegevens staan onderaan elke pagina.

Klachten

Waar mensen werken worden fouten gemaakt, en ook bij ons komt dat voor. Als er iets niet naar uw zin gaat, of u heeft klachten, dan horen wij ook graag van u. Het liefst horen we persoonlijk van u, zodat we direct in samenspraak met u tot een oplossing kunnen komen. Uiteraard kunt u ook emailen, wij spannen ons in om u binnen zeer korte tijd een oplossing te kunnen bieden. Indien wij niet instaat zijn uw probleem direct op te lossen, zullen wij binnen één werkweek reageren op uw klacht en waar nodig een voorstel voor een oplossing aandragen. De contantgegevens staan onderaan elke pagina.

Privacy Policy

Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van de site en zorgen dat al uw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. Alle gegevens worden bewaard op onze eigen beveiligde systemen, tevens wordt alle privacy gevoelige informatie (zoals naam, adres en emailadres) versleuteld (gecodeerd) via het internet verstuurd.

Voor het onderhouden en verbeteren van onze website maken wij gebruik van Google Analytics, in anonieme modus. Er wordt anoniem gegevens met Google gedeeld over het gebruik van onze website. Hiervoor wordt een cookie geplaatst.

Uw gegevens worden alleen gebruikt voor het maken van offerten en het verwerken van orders. Wij zullen deze nimmer voor reclame doeleinden gebruiken, tenzij u daar nadrukkelijk toestemming voor heeft gegeven. Wij delen gegevens slechts met derden waar dit nodig is voor een correct afhandeling van uw order, zoals betalingsopdrachten voor banken, verzendgegevens voor pakketdiensten of wanneer wij bepaalde diensten uitbesteden, zoals het versturen van review-aanvragen.

U kunt ons altijd bellen of emailen om op te vragen welke informatie wij precies van u verzameld hebben. Het verwijderen van gegevens in ons systeem is uiteraard ook mogelijk voorzover dat niet in conflict is met de bewaarplicht van de Belastingdienst.

Leveringsvoorwaarden

Op al onze leveringen zijn onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te 's-Gravenhage onder nr. 2257, d.d. 19-10-98 en bij de Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage onder nr. 142/1998, van toepassing. Op aanvraag, kunnen we u een papieren kopie van deze leveringsvoorwaarden bezorgen. Door een order te plaatsen gaat u met deze voorwaarden accoord.