Elk bedrijf is conform de Arbeidsomstandighedenwet zelf verantwoordelijk voor de periodieke keuring van elektrisch gereedschap

In Nederland hebben bedrijven te maken met de Arbeidsomstandighedenwet. Deze wet zorgt ervoor dat werknemers veilig kunnen werken. Omdat "veilig werken" een zeer diffuus begrip is, is de wet uitgewerkt in de arbeidsomstandighedenregeling. In deze regeling zijn normen opgenomen, zodat voor werkgevers duidelijk is waar zij in de praktijk aan moeten voldoen. Eén set normen in deze regeling heeft betrekking op het werken met elektrisch gereedschap. Het doel van deze normen is om het risico te beperken dat medewerkers lopen in verband met het werken met elektrisch gereedschap. Denk hierbij aan letsel als gevolg van een elektrische schok of aan verbranding, brand en/of ontploffing.

De normen in de arbeidsomstandighedenregeling, waar het hier om gaat, zijn afkomstig uit de norm NEN 3140. NEN 3140 beschrijft onder meer de taken en verantwoordelijkheden voor mensen die werken met elektrische bedrijfsmiddelen. NEN 3140 gaat in op het onderhoud en het gebruik, alsmede de inspectie en het beheer van elektrische arbeidsmiddelen.

Om veilig te werken met elektrisch gereedschap vereist NEN 3140 een periodieke keuring van elektrisch gereedschap. NEN 3140 spreekt eigenlijk van een inspectie. Hoe vaak zo'n inspectie dient plaats te vinden varieert per bedrijf en is tevens afhankelijk van het soort gereedschap (grote machines behoeven bijvoorbeeld vaker een keuring dan kantoormachines). Elk bedrijf is zelf verantwoordelijk voor de keuring van het gereedschap. NEN 3140 helpt wel bij het bepalen van de termijnen van de inspectie.

Voldoen aan de eisen van de Arbeidsomstandighedenwet en -regeling begint natuurlijk in beginsel met de aanschaf van professioneel gereedschap. Leveranciers van professioneel gereedschap houden bij de ontwikkeling en fabricage van het gereedschap over het algemeen al rekening met de specifieke Arbo-eisen van een land. Zoals uit het voorgaande blijkt, bent u er met de aanschaf van professioneel gereedschap alleen nog niet. Vaak is het nodig om een certificaat van keuring te kunnen overleggen. Kruis gereedschappen kan voor een dergelijk certificaat zorgen. Wij kunnen helpen met de keuring conform de NEN 3140 richtlijn en leggen dit ook voor u vast.

U dient er vervolgens zelf wel alert op te zijn dat u vervolgens de periodieke keuring van het gereedschap laat uitvoeren. Dat is misschien het enige nadeel van professioneel gereedschap; het gaat vaak zo lang mee dat u de keuring meer dan eens zult moeten herhalen. Gelukkig kunt u de uitslag van de keuring met een gerust hart tegemoet zien. En levert de keuring of NEN 3140 inspectie aandachtspunten op, dan staan we met onze service voor u klaar om te zorgen dat het gereedschap weer in no-time aan de standaard voldoet.