Belangrijk: het Arbobesluit vraagt van de werkgever dat men na elk nieuw gebruik van valbeveiliging deze opnieuw laat keuren

De gevaren van werken op hoogte worden wel eens onderschat. De Arbo wet- en regelgeving is echter heel duidelijk en stelt dat bij werken op een hoogte vanaf tweeënhalve meter specifieke maatregelen ter voorkoming van valgevaar nodig zijn. Ook onder die hoogte kan valbeveiliging verplicht zijn, namelijk wanneer er sprake is van een verhoogd valrisico Valbeveiliging is dit dan bijvoorbeeld nodig bij werken boven water, op verkeerswegen of in de buurt van uitstekende delen.

Het allerbelangrijkste op het gebied van valbeveiliging is dat de werkplek veilig wordt gemaakt. Dat betekent dat steigers balustrades moeten hebben, bij werken op een dak er een dakrand is en dat ladders op de werkplaats zo snel mogelijk door vaste trappen worden vervangen. In aanvulling op deze algemene maatregelen zijn persoonlijke beschermingsmiddelen nodig, zoals een harnas met valbeveiliging. Een harnas met valbeveiliging wil zeggen dat de medewerker een harnas draagt dat aan een stevig bevestigingspunt is verbonden met daartussen een valstopapparaat of valdemper.

Valbeveiliging moet u bij ingebruikname eerst laten keuren. Wanneer u bij Kruis gereedschappen persoonlijke beschermingsmiddelen aanschaft, zoals een harnas ten behoeve van valbeveiliging, dan kunnen wij tevens voor de keuring zorgen. Houd er echter rekening mee dat u er met de eenmalige aanschaf en keuring van persoonlijke beschermingsmiddelen nog niet bent. Het Arbobesluit verlangt dat persoonlijke beschermingsmiddelen na elke montage op een nieuwe locatie of een nieuwe plek opnieuw worden gekeurd. Die keuring heeft betrekking op zowel de installatie als het goed en veilig functioneren van de valbeveiliging. Het keuren van de valbeveiliging moet worden uitgevoerd door een deskundig persoon of instantie. Zorg ervoor dat u altijd kunt aantonen dat u de valbeveiliging heeft laten keuren.

De persoonlijke beschermingsmiddelen die u bij Kruis gereedschappen koopt, voldoen aan alle gestelde NEN-normen op het gebied van Arboveiligheid. Tegen een vergoeding van € 15,- laten wij de middelen keuren. U krijgt hiervan altijd een certificaat.

Bij ons kunt u een harnas met valbeveiliging laten keuren, maar wij leveren bijvoorbeeld ook veiligheidsschoenen. Bent u actief in de constructie, metaalindustrie, de transportsector of de bouw? Dan adviseren wij veiligheidsschoenen klasse s3. Veiligheidsschoenen s3 zijn oerdegelijk en voldoen aan de S3 veiligheidseisen voor werkschoenen. Meer informatie vindt u op onze website of bij onze medewerkers in onze winkel aan de Rotterdamse Rijweg 2 in Rotterdam.