Keuring EHBO verbandkoffer

Vaak worden er verbandmiddelen uit de ehbo koffer gehaald zonder dat deze weer worden aangevuld, hierdoor raakt de koffer incompleet en kunt u misgrijpen wanneer het echt nodig is. Wij kunnen deze zorgen voor u uit handen nemen. Volgens de ARBO wet bent u verplicht jaarlijks de bij u aanwezige EHBO en verbandkoffers te controleren op compleetheid en houdbaarheid van de verbandmiddelen. De jaarlijkse keuring van andere arbeidsmiddelen, zoals gereedschappen en ladders, is een ideaal moment om ook het onderhoud aan de EBHO of verbanddoos erbij te doen.

Wat en hoe vaak moet er gekeurd worden?

Verbanddozen moeten jaarlijks op compleetheid en houdbaarheid gecontroleerd worden. Wij controleren uw verbanddozen visueel op beschadigingen en vullen ze zo nodig aan. Wij laten in de verbanddoos een inhouds- en controlelijst achter. Meer is wettelijk niet nodig, en toch is het zeer prettig als het gedaan is.

Kosten van een keuring

De prijzen van de aan te vullen verbandmiddelen zijn zeer laag en er komt verder geen administratieve rompslomp bij kijken. Wij rekenen 65.00 euro exclusief btw per manuur voor alle keurings- en reparatiewerkzaamheden. Deze controle is met name interessant als aanvulling we er toch al zijn voor andere keurings- en reparatiewerkzaamheden, dan is het maar eventjes werk en zijn de kosten minimaal.

Persoonlijk advies

Tijdens kantooruren zijn wij bereikbaar op telefoonnummer 010 - 4 15 36 92. U kunt hier direct met uw vragen terecht en wij kunnen direct een prijsschatting maken op basis van uw situatie. Ook kan er direct een afspraak worden ingepland.