Keuring electrisch gereedschap

Electrisch gereedschap moet veilig zijn. Dit is niet alleen voor u zelf van belang maar wordt ook vereist door wettelijke regelingen en Arbo-besluiten. De norm waaraan gereedschap moet voldoen is de NEN 3140 norm en op steeds meer plaatsen wordt er gecontroleerd of uw gereedschap hieraan voldoet. Onze gecertificeerde keurmeesters kunnen u helpen hieraan te voldoen.

Wat en hoe vaak moet er gekeurd worden?

Machines, gereedschappen en eigenlijk alles wat een electrisch gevaar op kan leveren moet gekeurd worden. Hoe vaak iets gekeurd moet worden hangt af van dat risico. Voor gereedschap komt uit de risico evaluatie eigenlijk altijd dat de periode van geldigheid een jaar moet zijn. Een keuring is en blijft een momentopname, dus het blijft van belang uw gereedschap te onderhouden en te laten herkeuren wanneer dat nodig is, al is de termijn nog niet verstreken.

Identificatie en rapportage

Niet alleen moet er een keuringssticker op de machine staan, er moet ook een gekoppeld certificaat zijn. Wij graveren een uniek nummer voor uw bedrijf op de machine, en dit nummer wordt samen met de gegevens over de locatie of wie de machine in beheer heeft, samen met de uitkomsten van de keuring in een rapport opgenomen. U heeft daarmee niet alleen de machines gekeurd, maar u heeft ook direct een overzicht van de aanwezige machines.

Kosten van een keuring

Wij rekenen 65.00 euro exclusief btw per manuur voor alle keurings- en reparatiewerkzaamheden. Voorrijkosten vallen hier ook onder. De "teller" gaat dus lopen op het moment dat onze keurmeesters hier in de auto stappen om naar u toe te gaan. Hoe lang een keuring precies duurt is vooraf niet te zeggen, dit hangt sterk af van de staat van de bedrijfsmiddelen, of er inventarisatie vereist is, en of er één of meerdere locaties bezocht moeten worden. Om deze redenen kunnen wij ons niet vastleggen op een exact bedrag, maar we kunnen wel een redelijke schatting maken. Voor 100 machines in redelijke staat en op één locatie, kunt u rekenen op 8 uur werk.

Bijkomende kosten zijn het opmaken van de certificaten, en het aanmaken van de totale rapportage, hiervoor rekenen wij 60.00 euro exclusief btw. Eventueel komen hier nog de onderdeel kosten bij van kleine reparaties. U moet hier bij denken aan het vervangen van een snoer of iets dergelijks. Als we nog een keer uitgaan van 100 machines en alle kosten meenemen, dan kunt u uitgaan van een gemiddelde prijs van 5 euro per machine.

Persoonlijk advies

Tijdens kantooruren zijn wij bereikbaar op telefoonnummer 010 - 4 15 36 92. U kunt hier direct met uw vragen terecht en wij kunnen direct een prijsschatting maken op basis van uw situatie. Ook kan er direct een afspraak worden ingepland.

Wetgeving

Concreet betekenen de wetten en regels dat u alle electrische apparaten op veiligheid dient te laten inspecteren door iemand die bevoegd is dit te doen. Deze bevoegde persoon beslist tevens wanneer de machine opnieuw geïnspecteerd moet worden. In negen van de tien gevallen is dit na één jaar. Onze medewerkers zijn in het bezit van alle benodigde certificaten en trainingen om deze inspecties uit te voeren en u uitgebreid in te lichten hierover.

In het Arbeidsomstandighedenbesluit in een gedeelte opgenomen over keuringen, om precies te zijn, artikel 7.4a. U kunt de volledige tekst nalezen op wetten.overheid.nl met zoekterm 'Arbeidsomstandighedenbesluit'. De NEN 3140 norm is iets preciezer over de invulling van een keuring bedoeld in de wet. De volledige tekst hiervan te vinden op www.nen.nl, achter een betaalmuur. Hieronder enkele extracten uit de wet en NEN3140 norm: