Keuring klimmateriaal

Veilig op hoogte werken begint met de aanschaf van het juiste klimmateriaal. Ladders, trappen en steigers moeten van goede kwaliteit zijn en aansluiten op de locatie waar ze gebruikt gaan worden. Let er dus al bij aanschaf op dat u het juiste koopt. Regelmatige inspectie en reparatie van het klimmateriaal is de volgende stap in het veilig werken met ladders en steigers. De geldende regels hiervoor bevinden zich in het Warenwet besluit draagbaar klimmateriaal en de NEN 2484 (ladders en trappen), NEN 2718 (rolsteigers) normen. Wij kunnen u met beiden helpen, in advies tijdens de aankoop en keuringen en reparaties tijdens het gebruik.

Wat en hoe vaak moet er gekeurd worden?

Alle klimmaterialen welke professioneel gebruikt worden, moeten minimaal eens per jaar gekeurd worden, en waar nodig meer. Er zijn hierin geen uitzonderingen want veiligheid staat echt voorop. Een ongelukje zit in een kleine hoek, een ladder met maar één trede met een scheurtje er in kan al een behoorlijke valpartij veroorzaken met alle gevolgen van dien.

Wie mogen trappen, ladders en steigers keuren?

Voor het keuren van klimmateriaal zijn certificaten en regelmatige scholing nodig. Onze keurmeesters beschikken over alle papieren en laten zich regelmatig bijscholen. Door een up-to-date kennis van regelgeving en veiligheid en brede ervaring in het repareren, kunnen we vele problemen op locatie oplossen zodat u weer verder kunt.

U kunt er voor kiezen om binnen uw organisatie zelf iemand op te leiden om dit werk te verrichten, echter is voor het keuren van klimmateriaal gespecialiseerde kennis vereist, dus bent u waarschijnlijk beter af door het het uit te besteden. Dit neemt u ook een hoop zorgen uit handen.

Identificatie en rapportage

Voor al het verrichtte werk wordt een keuringsrapport opgemaakt. De keuringsrapporten zijn herleidbaar tot een specifieke trap of ladder. In het geval van een steiger zelfs tot een specifiek onderdeel van de steiger. Wij geven bij afkeur ook aan de direct betrokkenen door waarom het klimmateriaal niet goed is en indien mogelijk wat de mogelijke oplossingen zijn zodat er weer veilig gewerkt kan worden. Het is niet altijd op afstand duidelijk welke trap wel en niet goed is, dus wij voorzien de afgekeurde inventaris van een duidelijk (en verwijderbare) markering. Het is mogelijk om alleen de goedgekeurde klimmaterialen op te laten nemen in de rapportage.

Kosten van een keuring

De kosten van keuringen van ladders en trappen hangt heel sterk af van de staat waarin het zich bevind en hoeveel werk het is om reparaties aan het klimmateriaal uit te voeren. Het komt regelmatig voor dat de pootdoppen vervangen moeten worden of dat de ladder eerst gereinigd moet worden. Gemiddeld duurt het keuren van een ladder 10 minuten tot een kwartier, en wij rekenen 65.00 euro exclusief btw per manuur.

Bijkomende kosten zijn het opmaken van de certificaten, en het aanmaken van de totale rapportage, hiervoor rekenen wij 60.00 euro exclusief btw. Eventueel komen hier nog de onderdeel kosten bij van kleine reparaties. U moet hier bij denken aan het vervangen van de pootdoppen of dergelijke werkzaamheden.

Persoonlijk advies

Tijdens kantooruren zijn wij bereikbaar op telefoonnummer 010 - 4 15 36 92. U kunt hier direct met uw vragen terecht en wij kunnen direct een prijsschatting maken op basis van uw situatie. Ook kan er direct een afspraak worden ingepland.

Wetgeving

Concreet betekenen de wetten en regels dit dat u alle klimmaterialen op veiligheid dient te laten inspecteren door iemand die bevoegd is dit te doen. Deze bevoegde persoon beslist tevens wanneer het klimmateriaal opnieuw geïnspecteerd moet worden. Dit is minimaal 1 maal per jaar, echter bij intensief gebruik kan dit meer dan eens zijn. Onze medewerkers zijn in het bezit van alle benodigde certificaten en trainingen om deze inspecties uit te voeren en u uitgebreid in te lichten hierover.

In het Arbeidsomstandighedenbesluit in een gedeelte opgenomen over keuringen, om precies te zijn, artikel 7.4a. U kunt de volledige tekst nalezen op wetten.overheid.nl met zoekterm 'Arbeidsomstandighedenbesluit'. Hieronder enkele extracten uit de wet welke relevant zijn voor keuringen van klimmateriaal: