Keuring valbeveiliging

Harnassen, vallijnen en andere valbeveiliging zijn er voor uw veiligheid. Hier moet u van op aan kunnen en het is daarom van belang dat deze regelmatig gecontroleerd worden. Deze inspectie volgens NEN 360, 361 en 365, dient minimaal eens per jaar uitgevoerd te worden, en vaker wanneer het gebruik of de omstandigheden daar aanleiding toe geven. Een jaarlijkse inspectie is een moment opname, maar het is met name met valbeveiliging zeer belangrijk om bij elke gebruik te controleren of ze nog veilig zijn. Wij kunnen u hiermee van dienst zijn met advies en het uitvoeren van de inspecties en het verstrekken van rapporten en certificaten.

Eisen aan valbeveiliging

Er zijn een aantal eisen waaraan valbeveiliging moet voldoen, een aantal daarvan kunt u zelf gemakkelijk controleren. Wij raden u aan om deze punten voor elk gebruik te controleren, het gaat immers om uw eigen veiligheid:

Wij controleren uw valbeveiliging op nog veel meer punten, de belangrijkste die u zelf voor de keuring kunt checken staan hieronder weergegeven. U kunt deze makkelijk controleren voordat u een arbeidsmiddel te controle aanbied:

Ten overvloedde melden we nog even dat valbeveiliging geheel gecontroleerd en gecertificeerd moet worden na een val. Dit is niet alleen een veilige manier van werken, dit is zelfs een wettelijke verplichting.

Identificatie en rapportage

Voor elk stuk valbeveiliging wordt een apart certificaat aangemaakt, specifiek voor het type valbeveiliging. Aan valbeschermers met lijnen, valharnassen en positioneringssystemen gelden allemaal andere eisen. Deze worden volgens checklists gecontroleerd en ontvangt de gehele ingevulde checklist als certificaat. Hierbij wordt het serienummer van het arbeidsmiddel als identificatie referentie gebruikt.

Kosten van een keuring

Verschillende typen valbeveiliging hebben allemaal hun eigen eisen en controlepunten en de tijd die nodig is om een arbeidsmiddel te keuren hangt ook af van de staat waarin het zich bevind. Wij rekenen 65.00 euro exclusief btw per manuur. Voorrijkosten vallen hier ook onder. Bijkomende kosten zijn het opmaken van de certificaten, en het aanmaken van de totale rapportage, hiervoor rekenen wij 60.00 euro exclusief btw. Reparaties op valbeveiliging worden niet uitgevoerd, maar moet vervangen worden als ze niet meer voldoen.

Persoonlijk advies

Tijdens kantooruren zijn wij bereikbaar op telefoonnummer 010 - 4 15 36 92. U kunt hier direct met uw vragen terecht en wij kunnen direct een prijsschatting maken op basis van uw situatie. Ook kan er direct een afspraak worden ingepland.