Valstopbloken / Valstopapparaat

Valstopbloken / Valstopapparaat
Bij werkzaamheden op beperkte hoogte zijn valstopblokken een zeer geschikt verbindingsmiddel. Bij een val blokkeert het mechanisme automatisch waardoor de valafstand minimaal blijft. Het mechanisme zorgt ervoor dat de lijn bij een opwaartse beweging oprolt en bij een neerwaartse beweging afrolt.865

Aanbiedingen