Bosch
Zoek naar onderdelen:

Er zijn meerdere varianten van het door u gekozen model beschikbaar. Controleer op het typeplaatje welke typenummer u exact heeft. Er zijn kleine verschillen tussen de modellen.

Kies uw model:

Bosch 3 600 H47 E00
Bosch 3 600 H47 E02
Bosch 3 600 H47 E07